Voľný pohľad na vyhlásenie najlepších športovcov SAFKST.

Slovenská asociácia fitnes kulturistiky a silového trojboja (ďalej len SAFKST), zahájila svoju činnosť na rok 2018, prvým oficiálnym zrazom záujemcov o reprezentáciu Slovenska s dlhodobým výhľadom, ktorého sa zúčastnilo podľa slov prezidenta skoro 200 záujemcov. Takýto veľký záujem vidím ako prínos rozvoja a propagácii tohto športového odvetvia. Reprezentační tréneri budú mať určite veľa práce s výberom tých najlepších a to z dôvodu, že hoci pán prezident SAFKST, chváli skúsenosti a odbornosť uvedených trénerov. Vôbec nepodceňujem ich schopnosti no skúsenosti v trénerskej činnosti u nich absentujú. Samozrejme im držím palce v ich práci. Keď sa však ohliadnem na ich činnosť v minulom roku, nachádzam v niektorých ich výrokoch sklamanie a rozčarovanie.
Po zraze SAFKST, vyhlasovala najlepších športovcov v dome športu v Bratislave. Nechcem kritizovať tieto výsledky, konkrétne poradie vyhlásených športovcov. Som rád, že sám pán prezident SAFKST v svojom článku vyjadril poľutovanie nad malou účasťou členov asociácie na tomto podujatí. Ja ako osoba som vnímal uvedené skutočnosti negatívne najmä pre neúčasť niektorých čelných predstaviteľov manažmentu našej asociácie. Podľa môjho názoru, nemôžeme žiadať, aby sa takýchto podujatiach zúčastnili tréneri a radoví členovia, keď niektorí čelní predstavitelia asociácie si zjavne na takéto dôležité podujatie nedokážu nájsť čas. Niektorí z tých, ktorí si našli čas, neprišli na toto stretnutie v prislúchajúcom spoločenskom odeve. Myslím, že pri preberaní týchto funkcií, preberajú aj určitú spoločenskú úlohu a tým aj určitý bontón spojený s ňou. Preto spoločenský odev prislúchajúci danej udalosti je viac než žiaduci.
Oceneným športovcom gratulujem a myslím si, že toto ocenenie si v plnom rozsahu zaslúžili. Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným športovcom, ktorí asociáciu reprezentovali na štátnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Voľný pohľad na vyhlásenie najlepších športovcov SAFKST.